پشتیبانی مشتریان
و پایگاه دانش

شرکت بهبود سامانه های اطلاعاتی فاراد با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان خود، بر ارائه خدمات پشتیبانی به موقع، مناسب و موثر تاکید دارد. از این رو فاراد اقدام به راه اندازی سیستم تیکتینگ برای مشتریان خود کرده است.