پشتیبانی مشتریان
و پایگاه دانش

شرکت فاراد با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان خود ، بر ارائه خدمات پشتیبانی به موقع ،مناسب و موثر تاکید دارد. از این رو فاراد اقدام به راه اندازی سیستم تیکتینگ برای مشتریان خود کرده است.